Dansk eksport til Kina
www.eksportkina.dk

 
Det kinesiske flagKinas buldrende økonomiske vækst betyder, at stadig flere danske virksomheder ser mulighederne i eksport til Kina - hvor det indtil for få år siden især var mulighederne for outsourcing og import fra Kina, som blev set som det mest oplagte.

Kina er da også et af de eksportmarkeder, hvor danske virksomheder har oplevet vækst i de senere år. Den samlede danske eksport til Kina (incl Hongkong) er voksende og nærmer sig 20 milliarder kroner (i 2008 16,5 milliard), mens den kinesiske eksport til Danmark er på omkring 30 milliarder kroner. I følge Dansk Industri er Kina dermed vokset til at blive den 13. vigtigste eksportmarked for danske virksomheder.

De vigtigste danske eksportvarer overfor Kina er landbrugsvarer og maskiner blandt andet til energiproduktion. Den vigtigste produktgruppe er skind - især minkskind - som med over 4 milliarder kroner udgør 20 - 25 procent af den samlede danske eksport til Kina. Blandt fødevarerne er der herudover en væsentlig eksport af svinekød og fisk / skaldyr som hver især repræsenterer en værdi af 7-800 millioner kroner.

Blandt industriprodukterne eksporterer Danmark en del maskiner til industrien, som i 2008 udgjorde knap 2,3 milliarder kroner. Også vindmøller og vindmølle-teknik en en væsentlig eksportvare. Eksporten af "Kraftmaskiner og motorer" udgjorde i 2008 1,3 milliarder kroner.

Blandt andre produkter er der betydelige stigninger indenfor medicinske og pharmaceutiske produkter som i 2009 nærmer sig en eksport på 1,5 milliard kroner.


Solpanelerne på denne toilet- og service-bygning i Shanghai er ét eksempel på Kinas stigende fokusering på green tech og alternativ energi. Denne udvikling giver øgede eksport-muligheder for danske virksomheder.

Forhåbningerne til øget eksport til Kina bygger blandt andet på landets kraftige økonomiske vækst. Siden 2005 har Kina haft et mål om en årlig økonomisk vækst på 8 procent og dette mål er - selv under den økonomiske recession - blevet holdt. I 2009 blev vækstmålet dog nået med hjælp fra betydelige økonomiske vækstpakker, som blandt andet er mulige på grund af Kinas enorme eksport-overskud til USA og Europa. Udfra den realiserede og forventede vækst er det skønnet, at den samlede vækst i perioden 2005 - 2011 vil blive på knap 80 procent.

Kinas stærkt stigende industriproduktion og deraf følgende eksport til vesten har resulteret i et enormt betalingsbalance-overskud som i 2008  nåede 295,5 milliarder dollars, svarende til næsten 1,5 billion kroner.

Shanghais store finanskvarter Pudong

Når det gælder eksport af forbrugervarer rettes de fleste virksomheders interesse mod de såkaldte Tiger-1-byer, som har den markant største vækst i landet og dermed også rummer hovedparten af den middel- og overklasse, som Kina er i gang med at opbygge. Her er der især fokus på landets vigtigste handelsby Shanghai, men også hovedstaden Beijing og dens havneby Tianjin, samt Guangzhou og Shenzhen som var Kinas første særlige økonomiske zone. Til en vis grad er der også fokus på den store by Chongqing langt oppe af Yangtze-floden. Hertil kommer naturligvis Hongkong, som i årtier har været handels-porten til Kina og som stadig er den mest kommercielt udbyggede by i Kina. Læs evt. mere om Kina på Udenrigsministeriets Landefakta-side.

I de senere år har der fra dansk side været en voldsom stigning i både private og offentlige initiativer med henblik på at øge eksporten og samhandelen med Kina. Danmark er blandt andet i gang med at åbne et dansk universitet i Beijing som skal øge det videnskabelige samarbejde mellem Danmark og Kina. I 2010 bruger Danmark - og alle Verdens øvrige lande - især den store Verdensudstilling EXPO 2010 i Shanghai som anledning til en lang række fremstød på for eksport til Kina.


Wagas-caféerne er ét eksempel på en vestlig virksomhed, som - med dansk deltagelse - griber ud mod den stadigt voksende middelklasse i Kina.

Danmarks Eksportråd i Kina er meget aktiv for at fremme danske virksomheders forståelse fo det kinesiske potentiale som eksportmarked. Som et led i arbejdet har rådet blandt andet åbnet et innovationscenter i Shanghai. I 2010 tog eksportrådet det nye initiativ Green China, som skal have fokus på Kinas store ambitioner indenfor Green Tech og vedvarende energi,  herunder vindmøller. Læs evt. artikel i Business.dk om danmarks stingende eksport til Kina af blandt andet grøn teknologi.

Blandt de mere specielle eksportfremstød overfor Kina er nogle økologiske fødevarevirksomheders arbejde i 2009 for at fremme eksporten specielt til Shanghai. Initiativet ventes at blive fulgt op med yderligere fremstød under EXPO i Shanghai 2010.

Kina er ikke noget let marked at gå i gang med. Der kan være betydeligt bureaukratisk besvær og praktiske besværligheder, og ofte er man nødsaget til at alliere sig med andre, herunder kinesiske partnere, som kender markedet og de besværligheder, man kan møde. Der er i Danmark etableret flere netværk og fora, hvor virksomheder hjælper hinanden ved at dele information og tage fælles initiativer. Blandt andet har Dansk Industri har som led i sit International Business Network etableret China Net for sine medlemsvirksomheder.